Delta del Po

Delta del Po

Park Regionalny Delta del Po: kolory natury przy ujściu Padu

Park Regionalny Delty Padu jest największym parkiem wśród parków regionalnych i zajmuje powierzchnię około 60.000 hektarów, podzielony jest na sześć części, które obejmują sektor południowy szerokiej Delty Padu, terytorium, które oprócz bogactwa fauny - idealnego habitatu ptaków, oferuje patrymonium kulturowe, jedno z najbardziej interesujących w Emilii Romanii. Wśród miejsc o szczególnej wartości historyczno-artystycznej należy wymienić Pomposa, Comacchio, Sant'Apollinare in Classe. Z obszaru deltowatego rozpościerającego się w kierunku Adriatyku należy do parku tylko część najbardziej wysunięta na południe, z Bocche del Po di Goro i di Volano. Na południe od Goro, obszar obejmuje ujścia niektórych rzek apenińskich: Reno, Senio, Lamone, Fiumi Uniti (Ronco i Montone), Bevano i Savio oraz szerokie podmokłe strefy i słonawe rozlewiska. Wewnątrz parku znajdują się ponadto inne szczególnie ważne miejsca, jak puszcza Bosco della Mesola i lasy piniowe Rawenny i Cervi.

FLORA

Różnorodność roślinna Delty, pomimo ogromnej interwencji człowieka, zachowała interesujący aspekt. Wzdłuż odcinków plaży można jeszcze zauważyć typowe przykłady piaszczystej flory. W pobliżu linii wybrzeża rośnie rukwiel nadmorska i rzepień włoski, w drugim rzędzie perz sitowy i ostnica mocna; inną charakterystyczną rośliną wydm jest mikołajek nadmorski.

W dolinach Valli di Comacchio i Valle Bertuzzi, gdzie od wiosny do jesieni przebywają rzesze flamingów, występuje szczególna roślinność, ze względu na wysokie zasolenie gleby. Do najbardziej typowych należy bez wątpienia  soliród zielny, natomiast oddalając się nieznacznie od tego terenu, napotyka się na pospolite w tej strefie pobocza obrośnięte trzciną, kępami sitowia morskiego i trawą, który wyróżnia się kolorowym kwiatostanem. Las Mesola, znajdujący się w strefie parku wysuniętej najbardziej na północ jest jednym z najważniejszych stref naturalnie zalesionych na Nizinie Padańskiej, gdzie na uwagę zasługują okazy drzew o imponujących wymiarach. Najpowszechniejszym gatunkiem spotykanym w lesie jest dąb ostrolistny, natomiast w strefie depresyjnej wśród wydm można spotkać jesion śródziemnomorski, topolę białą i wiąz pospolity. W zachodniej części puszczy rośnie dąb szypułkowy i grab biały.

Rezerwat Oasi di Punte Alberete w pobliżu Rawenny jest ostatnią zalaną puszczą w regionie i wchodzącą w zakres zalesionych stref Delty. Charakteryzuje się niezwykle bogatą i interesującą roślinnością. W stawach i kanałach słodkowodnych widać lilie wodne, żabiścieg pływający i inne rośliny pływające, natomiast na obszarach wydmowych - nazywanych "staggi" (tyczki) – rosną typowe dla wilgotnego środowiska gatunki drzew. W dolinach Valli di Argenta znajduje się „Traversante”, przykład nieregularnie zatopionego lasu.

Na pejzaż nadmorski w większej części  składają się historyczne Pinety (lasy piniowe),  Rawenny, San Vitale, Classe i Cervi, uformowane w przewyższającej części z sosny domowej, dębu ostrolistnego, dębu szypułkowego, białej topoli, a wśród kwiatostanów orchidei; pinety nadbrzeżne charakteryzują sosny nadmorskie. Na szczególną uwagę zasługuje Pineta di Volano, ścisły rezerwat przyrody znajdujący się przy ujściu jednej z odnóg Padu. Podmokłe tereny słodkowodne (Valli di Argenta i Punte Alberete -Valle Mandriole) stanowią bardzo ważny habitat dla fauny porastającej te ziemie.

Wśród drzew wznoszą się wierzby i topole, wśród krzewów biangola, a na polanach często można zobaczyć wystające kępy turzycy, kampanuli i kwitnącego sitowia. W tym wyjątkowym środowisku można napotkać na niektóre rzadkie gatunki orchidei. Na niezbyt głęboko podmokłych terenach rośnie trzcina pospolita, natomiast prawdziwe gatunki roślin wodnych (lilie wodne, grążele żółte i goryczki wodne) rosną w centrum dolin, w których woda dochodzi do głębokości od 50 cm do 2 metrów.

FAUNA

Pomimo znacznego zubożenia bogactwa fauny, które miało miejsce przez wiele stuleci w strefie Delty, można zauważyć w ostatnich kilkudziesięciu latach pozytywne zmiany środowiska, które doprowadziły do zagnieżdżenia się w chronionej strefie ważnych gatunków ptaków, takich jak warzęcha, mewa koralowa, mewa różowa, rybitwa czubata, rybitwa pospolita Ruppel, a ponadto grupa drapieżników, takich jak borsuk, lis, łasica i kuna, które w dość szybkim czasie owładnęły tereny nizinne. Przekraczająca 250 gatunków grupa ptaków stanowi przeważającą część fauny tego terytorium, gdzie na mniej uczęszczanych plażach zakładają swoje gniazda ostrygojad, sieweczka morska i rybitwa białoczelna, podczas gdy w lagunach i dolinkach wzdłuż wałów składa jaja mewa, rybitwa pospolita, brodziec krwawodzioby, szczudłak i szablodziób. Trzciny oferują gościnność dla czapli czerwonej, rybitwy pospolitej, sokoła bagiennego, bąka, słowika i innych gatunków. Żyje tu również wiele ptaków drapieżnych, takich jak kobuz, puszczyk, syczek oraz rzadkie gatunki, jak ibis kasztanowaty i czapla. Wśród ssaków należy wyróżnić łanie i jelenie, które stanowią najważniejszy komponent fauny puszczy „Bosco della Mesola”. Inne zwierzęta typowe dla terenów podmokłych to mysz polna, karczownik ziemnowodny i ryjówka aksamitna, w ostatnich czasach został wprowadzony królik i nutria. W podmokłych strefach Delty żyją wszystkie charakterystyczne dla tego regionu amfibie, za wyjątkiem tych związanych z terenem wyżynnym i górskim, a w wodach przybrzeżnych w połączeniu z wodą morską żyją jesiotry. Węgorz natomiast zadomowił się w wodach wewnętrznych; w kanałach, rzekach i mokradłach znajdują się najbardziej charakterystyczne dla tego habitatu wodnego: karp, lin, szczupak, okoń i rekinek psi.

MUZEUM NA WOLNYM POWIETRZU

Na uwagę zasługuje dużo miejsc Delty Padu, które pozwalają turyście na poznanie aspektów krajobrazowych i kulturowych tych ziem. Do najbardziej interesujących i godnych zwiedzenia zabytków i miejscowości należą: okazały zamek Castello di Mesola, w którym mieści się nowe Centrum Edukacji Środowiskowej Parku, umieszczony w pobliżu prawego obwałowania Padu di Goro; wieża Torre Abate – urządzenie hydrauliczne z XVII wieku; opactwo Abbazia di Pomposa, kompleks klasztorny oraz zamek Palazzo della Ragione; Goro i Gorino, punkty początku wycieczek statkiem; miasteczko Codigoro, ulubione miejsce przeorów z Pomposy; dolina Valle Canneviè-Porticino, ważny obszar dla czapli, kormoranów i kaczek; dolina Valle Bertuzzi; miasto Comacchio z ważnymi zabytkowymi budynkami (Loggia dei Mercanti (Kupców), kościół del Carmine i Loggiato dei Cappuccini (krużganek kapucynów) oraz Trepponti, jedyna w swoim rodzaju architektura na wodzie z pięcioma biegami schodów, wybudowana w 1634 w obronie miasta; stacja Stazione Foce, skąd wychodzi trasa historyczno-przyrodnicza do dolin Valli di Comacchio; pozostałości po starym siedlisku Spina; rezerwat Oasi Fossa di Porto; wał Argine Agosta i rezerwat Oasi di Protezione Zavelea; Vallette di Ostellato z rezerwatem Oasi di Protezione Faunistica, który rozciąga się na około 200 hektarach wśród spławnych kanałów; Casino di Campotto w Argenta, siedziba Centrum Dokumentacji Historyczno-Przyrodniczej; doliny Valli Campotto, Bassarone i Vallesanta. I jeszcze: Valle Ancona i jezioro Spina; Vene di Bellocchio; Palazzone di Sant'Alberto z centrum turystycznym awifauny Parku Delty Padu; Rezerwat Krajobrazowy w Alfonsine z muzeum "Vincenzo Monti"; laguna Pialassa della Baiona; Basilica di Sant'Apollinare in Classe wybudowana w VI wieku; rezerwat Oasi Naturalistiche Ortazzo i Ortazzino; ujście rzeki Foce Bevano, magazyny soli Magazzini del Sale i saliny Cervi, gdzie można obserwować  czaple nadobne, biegusiki i kaczki.

CENTRA TURYSTYCZNE

Saline di Cervia Via Bova, 61 - 48015 Cervia (RA)
Tel. +39 0544 973040 - Fax +39 0544 974548
E-mail: salinadicervia@atlantide.net
Web: www.atlantide.net/salinadicervia

Ecomuseo delle Valli di Argenta (Muzeum ekologiczne), Via Cardinala, 1/c - 44010 Campotto si Argenta (FE)
Tel. +39 0532 808058 - Fax +39 0532 808001
E-mail: museiargenta@comune.argenta.fe.it
Web: www.portaleargenta.it

Manifattura dei Marinati di Comacchio (Wytwórnia marynatów), Via Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. +39 0533 81742 - Fax +39 0533 81742
E-mail: manifatturadeimarinati@parcodeltapo.it

Museo del Cervo di Mesola (Muzeum Jelenia)
Castello Estense (Zamek d’Este) - Piazza Umberto I - 44026 Mesola (FE) Mappa
Tel. +39 339 1935943
E-mail: prolocomesola@libero.it

Museo del Territorio di Ostellato (Muzeum terytorialne)
Strada del Mezzano (Szlak Mezzano), 10 - 44020 Ostellato (FE) Mappa
Tel. +39 0533 681368 - Fax +39 0533 683082
E-mail: info@verdedelta.com
Web: www.verdedelta.com

Museo NaTuRa di Sant'Alberto (Muzem Przyrody)
Museo Ravennate di Scienze Naturali (Muzeum Nauk Przyrodniczych w Rawennie) i Centro Visite del Parco Delta del Po (Centrum Turystyczne Parku Delty Padu) Stazione Pineta S. Vitale (Stacja Pinety) e Pialasse di Ravenna
Via Rivaletto, 25 - 48020 Sant'Alberto (RA) Mappa
Tel. +39 0544 528710-529260 - Fax +39 0544 528710
E-mail: infonatura@comune.ra.it
Web: www.atlantide.net/pal-santalberto

Polecamy również niektóre z krótkich wycieczek, które pozwolą na pogłębienie wiedzy o tym regionie:

Od jeziora lago delle Nazioni do doliny Valle Canneviè: szlak rowerowy, 1 godzina.

Między rzeką Reno a dolinami Valli di Comacchio: szlak rowerowy, 2 godziny i 50 minut.

Pineta di San Vitale i rezerwat Oasi di Punte Alberete: 3 godziny.

Z Lido di Classe do ujścia Foce Bevano: 2 godziny i 50 minut.

Dolina Valle Santa: 2 godziny i 50 minut.

Saliny Le saline di Cervia: 1 godzina.

KONTAKT:

Parco del Delta del Po Emilia Romagna (Park Delty Padu Emilii Romanii) Via Cavour, 11 - Comacchio (FE) Tel. +39 0533 314003-Fax:+39 0533 318007 E-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it Delta 2000 Via Mezzano, 10 Ostellato (FE) Tel. +39 0533 681180-Fax: +39 0533 680515

IAT Biuro Informacji Turystycznej Ferrara Castello Estense Tel. +39 0532 209370-299303

IAT Biuro Informacji Turystycznej Rawenna Via Salara, 8/12 Tel. +39 0544 35404-35755

IAT Biuro Informacji Turystycznej Comacchio Piazza Folegatti, 28 Comacchio (FE) Tel. +39 0533 310161

LINK:

www.parcodeltapo.it
Parks
ErmesAmbiente

Jak dojechać

Sześć sektorów wchodzących w skład parku jest łatwo dostępnych jadąc drogą szybkiego ruchu Superstrada dei Lidi Ferraresi lub autostradą A14 wyjazd w Rawennie, drogą SS306 Romea (Wenecja-Rawenna), drogą SS16 Adriatica (Ferrara-Rimini), drogą E 45 (Rzym - Rawenna).


Emilia Romagna Network Apt ServiziAppennino e VerdeEmilia Romagna TermeCittà d'Arte Emilia RomagnaCosta AdriaticaStrade dei vini e dei saporiEmilia Romagna TurismoMotor ValleyVisit Emilia Romagna